BRE Ubezpieczenia doceniany przez pracowników

2 marca, 2015

BRE Ubezpieczenia doceniany przez pracowników

W tegorocznej edycji badania „Najlepsi Pracodawcy” organizowanego przez firmę doradczą Aon Hewitt, BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. uzyskało bardzo wysokie wyniki. Wskaźnik zaangażowania pracowników uplasował się na poziomie 78%, a wskaźnik ogólnej satysfakcji z pracy wyniósł aż 83%. Wyniki te są znacząco wyższe na tle średnich ocen uzyskiwanych w branży ubezpieczeniowej w 2014 r., a także wyższe niż przeciętne rezultaty w grupie „Najlepsi Pracodawcy”.

W badaniu Aon Hewitt pracownicy mają możliwość wyrażenia opinii nt. poziomu satysfakcji z pracy, a pracodawcy mogą zweryfikować, na ile udaje się im zapewniać angażujące środowisko pracy. Analizie zostaje poddanych sześć obszarów: Ludzie, Praca, Możliwości, Wynagrodzenie, Praktyki i Jakość Życia, które pozwalają dostarczyć informacji o zadowoleniu pracowników z wykonywanej pracy.

– Wyniki badania Aon Hewitt przeprowadzonego w naszej firmie potwierdzają wysoki poziom zaangażowania pracowników BRE Ubezpieczenia. Jako organizacja nie tylko znacząco poprawiliśmy nasze ubiegłorocznej rezultaty, lecz także na tle całej branży ubezpieczeniowej oraz innych firm z grupy „Najlepszych Pracodawców”. Mimo, że do ogłoszenia wyników dla 2015 r. jeszcze kilka miesięcy – jest to dla nas szczególnie ważne właśnie teraz, gdy w naszej organizacji trwają strategiczne zmiany. Nasz zespół jest silny, zintegrowany i doskonale ze sobą współpracuje. Jest to niewątpliwie jeden z naszych najważniejszych atutów – powiedział Paweł Zylm, prezes zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

Również indeks Net Promoter Score (NPS) – wskaźnik rekomendacji pozwalający ocenić, w jakim stopniu zaangażowani pracownicy organizacji są skłonni, by dalej polecać ją innym potencjalnym pracownikom – uplasował się na wysokim poziomie 22.

– W badaniu Aon Hewitt „Najlepsi Pracodawcy 2014” mogą pochwalić się wynikiem NPS na poziomie 46 pkt. proc., podczas gdy u pozostałych pracodawców uczestniczących w Programie wyniósł on w 2014 r. (minus) -10 pkt. proc. Co to oznacza? W przypadku firm cieszących się tytułem Najlepszego Pracodawcy, bilans pracowników, którzy z bardzo dużym prawdopodobieństwem poleciliby firmę, jako pracodawcę oraz tych, których opinia mogłaby być dla pracodawcy szkodliwa, jest dodatni. W firmach tych przeważają pracownicy, którzy chętnie poleciliby firmę innym (tzw. Promotorzy) w stosunku do tych, którzy nie wyraziliby o nim pozytywnej opinii (tzw. Krytycy) – tłumaczy Katarzyna Tuz, dyrektor ds. personalnych w BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

Choć cykl badawczy 10. edycji „Najlepszych Pracodawców” oficjalnie zakończy się w październiku 2015 r, to my nasze wyniki możemy skomentować już dziś. BRE Ubezpieczenia TUiR przystąpiło bowiem do badania jako jeden z pierwszych uczestników, a nasi pracownicy potwierdzili wysokie zaangażowanie sprawnie i terminowo wypełniając ankiety badawcze. W tym roku możemy także pochwalić się najwyższą w historii firmy frekwencję na poziomie 97%, która dodatkowo uwiarygadnia obraz BRE Ubezpieczenia jako pracodawcy. – dodaje Katarzyna Tuz.

Badanie „Najlepsi Pracodawcy” to największe w Polsce badanie zaangażowania pracowników organizowane przez firmę Aon Hewitt, światowego lidera w doradztwie i rozwiązaniach outsourcingowych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Metodologia badania obejmuje: kwestionariuszowe badanie zaangażowania wśród pracowników, kwestionariusz praktyk HR oraz kwestionariusz dla przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej.


2 marca, 2015

Rzecznik SK bank odpowiada. Nie od każdej lokaty utracisz odsetki

Rzecznik prasowy SK banku odniósł się do informacji dot. utraty odsetek z lokat w przypadku zamknięcia konta osobistego.

-W SK banku funkcjonują dwa typy lokat terminowych. Klient SK banku może według własnego wyboru założyć lokatę całkowicie niezależną od konta osobistego, bądź lokatę z tym kontem powiązaną w taki sposób, że wszystkie czynności powodujące rozwiązanie umowy o prowadzenie konta osobistego, będą automatycznie odnosiły taki sam skutek w stosunku do lokaty – wyjaśnia prof. Waldemar Dziak.

-W przypadku lokat niepowiązanych z kontem osobistym (standardowe wkłady systematycznego oszczędzania, rentierskie, dynamiczne, eLokaty24), wypowiedzenie umowy w części dotyczącej konta osobistego nie powoduje skutku zerwania lokaty.

-Jeżeli klient posiada lokaty rentierskie oraz złożył dyspozycję przeksięgowania odsetek na konto osobiste, z chwią zamknięcia konta osobistego dyspozycja przeksięgowania traci ważność, a odsetki będą wypłacane w placówce SK banku.

-Natomiast lokaty zakładane za pośrednictwem usług bankowości internetowej (eKonto24), są otwierane i prowadzone jedynie na rzecz posiadaczy konta osobistego. Lokata jest wówczas usługą całkowicie zależną od konta osobistego, z którym jest nierozerwalnie związana.

-Z uwagi na powyższe, rozwiązanie umowy w części dotyczącej konta osobistegh skutkuje zamknięciem rachunku, automatyczną blokadą dostępu do usługi eKonto24 oraz likwidacją lokat otwartych w ramach eKonto24 i wywołuje skutki takie, jak dla lokat likwidowanych w trakcie okresu umownego. Powyższe zasady są zgodne z Regulaminem prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart płatniczych oraz korzystania z EKD dla klientów indywidualnych.


Don’t cry big girls

25 października, 2008

Don’t cry big girls
[ VERSE 1 ]
This is Lyte, and I’m just here to say
That I choose to express my feelings this way
Always alone, either with a microphone
Or just plainly emphasize the tone
Of my voice, cause yo, I know I’m your choice
So when I am speaking, show your gratitude
While I am teaching, I have no attitude
I’m just here to get the job totally done
85% work, 15% fun
Sometimes I admit, I get so excited
Rhyme for rhyme, I just can’t fight it
Can’t stop the flow, it’s just too persistant

(Big girls don’t cry) (2x)

[ VERSE 2 ]
Can’t stop the flow, it’s just too persistant
The level is extremely low on my resistance
By you or any other I’ll never be beaten at a
Rap meeting, in other words a battle
Cause y’all, I’m like a farmer, and y’all’s the cattle
Be a big girl about it, don’t you start cryin
That’ll mean I made you weep without even tryin
Lyte takes it like a big girl, I’m no jive girl
Comin direct, tellin you that I’m a live girl
‚I’m positive’, you’ve heard this expression before
So next time you see Lyte shine through the door
Don’t talk behind my back, confront me like a big girl

(Big girls don’t cry) (2x)

[ VERSE 3 ]
Don’t talk behind my back, confront me like a big girl
So I can take you to all slimmies of the world
Big girls, we don’t fight over men
Although there’s one worth fighting for every now and then
But then I think again, it’s not worth my while
And it’s also not a big girl style
And I know you’re thinkin: ‚Wait, Lyte is slim and short?’
While being brought up I was also taught
Take it like it comes and proceed with the flow
Lyte is the biggest of the big girls, and now you know

(Big girls don’t cry) (2x)

This is dedicated to Milk Dee from the Audio 2
To Gizmo from the Audio 2
The whole Alliance crew
You know what I’m sayin?
And to all the big girls
Also the small girls
You got time to grow up to be big girls

(Big girls don’t cry)


Hard copy

25 października, 2008

Hard copy
Step 1 to the 2 (4x)

Yeah
Rrrah

[ VERSE 1: MC Lyte ]
I’m a big shot, hot shot, gimme one shot, I wreck shop
In and out the boon docks I got the street smarts
I’m on the air like Jordan
You’ll never die of boredom
You’ll only hear my floor them
I’m on them, I’m in there, so prepare to live it up
I’m on the type of… that makes a… wanna give it up
So what’s up with the logics?
It’s the L to the E, and you hear me in the projects
And I didn’t get hard yet, so dodge it
Watch me enlarge it, I’ma roadhog it
So you think you can get with me?
(It’s the L to the E) Why don’t you step to me?
(It’s the L to the E) Why don’t you step to me?
(It’s the L to the E) Why don’t you step to me?
(It’s the L to the e) Why don’t you step to me?

[ VERSE 2: Lin Que ]
I’m a big shot, hot shot, gimme one shot, I wreck shop
Pad locks, nine glocks, still I got the street smarts
Yeah, I’m on the air like Jordan
You’ll never die of boredom
You’ll only hear my floor them
Cause I’m on them, I’m in there, so prepare to live it up
I’m on the type of shit that make a bitch wanna give it up
So what’s up with the logics?
It’s the L to the Q, yo, I think you better dog that
And I didn’t get hard yet, so dodge it
Watch me enlarge it, I’ma roadhog it
And you think you can get with me?
(Yo, it’s the L to the Q) So come and step to me
(It’s the L to the Q) So come and step to me
(It’s the L to the Q) So come and step to me
(It’s the L to the Q) So come and step to me

[ VERSE 3: Kink E-Z ]
I’m a big shot, I’m a hot shot, give me one shot, I wreck shop
So you wanna hang with dreadlocks? Yes, I got the street smarts
Ugh, through the air like Jordan
You’ll never die of boredom
You’ll only hear my floor them
Cause I’m on them, and in there, so prepare to give it up
I’m on the type of shit that make a bitch wanna give it up
So what’s up with the logics?
It’s the Kink E-Z, and you see me in the projects
And I didn’t even get hard yet, so dodge it
Watch me enlarge it, I’ma roadhog it
So you think you wanna fuck with me?
(It’s the Kink to the E) Don’t step to me
(It’s the Kink to the E) Don’t step to me
(It’s the Kink to the E) Don’t step to me
(It’s the Kink to the E) Don’t step to me

Duke Da Moon

Hard Copy
Hard Copy
Hard Copy
It’s a Hard Copy


It’s all yours

25 października, 2008

It’s all yours
Our love is old-school like Mary Jane’s
Bostin big beans and candy cane’s
Exchange you look on a number two train
Run catch kiss sunshine or rain
Jackson 5, good times with Jefferson’s
Yeah Baby, you know I liked it better when
You lived closer, but then you moved
But that couldn’t stop our groove
My magic-man, my Brooklyn-boy, I wonder
I rub your shoulders and impress that you was under
Late night rides out to sunrise
Catch a flick or two and went back to bedside
You in the bubble goose me in the sheep skin
Cold as hell back then it wasn’t mattering
Long as we’re hand in hand your my man I’m your girl
Ready to conquer the world

*Chorus* (Gina Thompson)

This is for all the years you’ve been
My companion as well as my best friend
So tonight Baby I’m giving you what you want
It’s all yours

Our love is like a Romeo and Juliet flick
So surreal but yet picturous
There were problems I can admit
But we handled it and still the candles lit
So glad that we didn’t just jet
Cause now we the benefits
Who would have thought
The cute little boy from down the street

Would fall in love with me
It’s like a number one dream come true
To have somebody you love love you
And that’s all that matters
Is that we grow together make sure we never
You’re the reason I live
Because I want you to get all that I got to give
Long as we’re hand in hand your my man I’m your girl
Ready to conquer the world

*Chorus*

Our love is mystical like galaxies you can’t touch
Around the world and back again I love you that much
Our love is destiny like Bonnie and Clyde
We’ll die bolded side by side
Throughout the day I remain truthful
I keep it tight for you sexy and useful
I told my mom when our days are through
If you have to go first bury me next to you
What I feel is unexplainable, ‚I love you’
Just ain’t enough to say to you
You’ve been there from the beginning to the end
My companion as well as my best friend
You got my heart now, here’s my life
Yes I’m ready to be your wife
From here one know that your the one

Everything you want it has to be done

*Chorus*


When in love

25 października, 2008

When in love
When in Love (3X)

When in love you might cuss and fuss and fight
But at the end of the night, everything is alright
Drips of tears turn into drops of sweat
It’ll only get as wet as I let it baby
I love hard, I’ve done some effed up things
from kicking them in the nuts, to throwin away his ring
So if you love me, love me and stay with me
But you can walk if your plan is to play me
I’m not embarassed, nor am I ashamed
To say once in the past, I’ve been gamed
But that was then, and this is now
And there’s no way damn it, there’s no how
Although you gotta go through the good and the bad
Pray to the one up above it’s not a fad
You’ll do some crazy things when in love
Those in love know what I’m speakin of

When in Lo-o-o-ve
(x2)

When in love you do things that are strange
Look back and say, „I must have been deranged!”
I’m talkin like pickin your lover’s nose
cooking his food and washing his clothes
And if you thought that was goin too far
What about givin him the keys to your car?
You could be partyin and havin a ball
but you stop and check your messages to see if he called
How about sittin in the house all night
waitin for the phone to ring — that ain’t right!
But you do it anyway cause you love him to death
And if he was dyin, you’d give your last breath
You gotta go through the good and the bad
Pray to the one up above it’s not a fad
You’ll do some crazy things when in love
Those in love know what I’m speakin of

When in Lo-o-o-ve (2X)

When in love you go out your way to please him
Wait outside his job, hope that you see him
And guys buy girls some serious things
like two-seater cars and diamond rings
I know what happens, she got you strung
Guess it doesn’t matter long as you’re having fun
Love’ll make you do some crazy things
Meet a married man and then have a fling
Like Babyface said, „Love makes things happen”
It’s most important, to hear what I’m rappin
Someone in love better take your time
Cause love sometimes make one commit crimes
Although you gotta go through the good and the bad
Pray to the one up above it’s not a fad
You’ll do some crazy things when in love
Those in love know what I’m speakin of

When in Lo-o-o-ve (6X)


Beyond the hype

25 października, 2008

Beyond the hype
I, am, back on the scene
I’m takin it to the extremes
New blend, I’ve been schemin
Raw type stuff I know you’ve been fiendin
Waitin for, such a long time
for MC Lyte to drop another dope rhyme
Well I deliver as quick as you call my name
I’m beyond the hype, beyond the fame
So now, I prove to you
That I can shake you groove you and move you too
I am, too much to bear
to touch and then share
Once you’ve had one taste one touch one bite
All you want is M-C Lyte!
And I deliver as quick as you call my name
I’m beyond the hype, beyond the fame

Chorus:

We’ve got to try to move beyond
I’m comin
We’ve got to try to break on through
To the extreme
We’ve got to try to move beyond
Beyond the hype
We’ve got to try to break on through!

Can’t, you, see, I’m beyond the hype
And all that type of jazz and pizazz
I’m, into, reality
Forget the fantasy, this is me
Beyond the hype, so don’t believe
what you read, cause they’ll deceive
So now I come to you
telling no lies, the truth is in my eyes
Unlike the broadcasters on the news
who try to tell you, the donts and the do’s
The media blows things out of proportion
The public’s eye, proceed with caution
It’s a dog eat dog world
but we’ll be alright
All we gots to do is stick together
and move beyond the hype

Chorus 2X (w/ variations)

You, must, trust when I say I’m here to stay
and believe I’ll never leave
Haste, makes, waste
The track is all that, so pick up the pace
Forget the rumors, gossip, shit-talk
Besides that’s old news, and that can walk
I’m beyond that, you are also
Release the negative vibe and let it go
So now, I come to you
Bearing gifts that certainly uplift
From coast to coast, Midwest I’m the most
but still, not on a high post
I’m comin, just call my name
Beyond the hype, beyond the fame
Down to Earth, I’m just that type
to take you and move beyond the hype

Chorus 2X (w/ variations)

I’m comin (3X)
To the extreme
Beyond the hype
Beyond the hype…